Tập huấn triển khai hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Ngày 19/4, Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa phối hợp với phòng kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng chính phủ. Tham dự có đồng chí Hồ Vũ Thường – HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tham dự lớp tập huấn có trên 50 học viên là trưởng các phòng chuyên môn của UBND huyện, chuyên viên phụ trách nhập dữ liệu, tổng hợp, gửi báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của văn phòng chính phủ của các phòng; chủ tịch UBND các xã, thị trấn; công chức phụ trách nhập dữ liệu, tổng hợp, gửi báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của văn phòng chính phủ.

Các học viên đã được Chuyên viên phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt các thông tin tổng quan về phần mềm như: Quy trình thực hiện chế độ báo cáo trên hệ thống, các nhóm quyền cơ bản trên hệ thống và chức năng chính. Sử dụng hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng chính phủ. Khối chức năng nghiệp vụ và khối chức năng chung và hướng dẫn thực hành trực tiếp trên hệ thống. Bên cạnh đó, các học viên sẽ được giải đáp những thắc mắc về những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện các thao tác, ứng dụng hệ thống thông tin báo cáo của văn phòng Chính Phủ.

Lớp tập huấn nhằm cung cấp cho các học viên những kiến thức , kỹ năng để sử dụng thành thạo các chức năng của hệ thống thông tin báo cáo của văn phòng chính phủ để thực hiện 6 chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP. Qua đó, tạo sự đồng bộ, nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo tính kịp thời, thuận tiện, chính xác, trách nhiệm trong thực hiện chế độ báo cáo.

                             Thương Huyền – Thúy Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.