Thị trấn Đồng Lê chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp – ngành nghề nông thôn

Là trung tâm huyện lỵ của huyện Tuyên Hoá, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển TTCN và ngành nghề nông thôn. Những năm qua cấp ủy, chính quyền thị trấn Đồng Lê đã tích cực đề ra nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để cho các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh phát triển với mức tăng trưởng ổn định, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

Thị trấn Đồng Lê hiện có 142 cơ sở sản xuất TTCN với các loại hình sản xuất đa ngành, đa nghề (trong đó có 19 công ty TNHH, 6 doanh nghiệp tư nhân). Bên cạnh chú trọng các ngành nghề có quy mô lớn, được trang bị dây chuyền máy móc hiện đại như sản xuất ván ép, nhôm kính, sản xuất dây thép gai, lưới b40 thì các sản phẩm hàng hoá truyền thống như sản xuất gạch không nung, gò hàn kim loại, chế biến song mây, mộc dân dụng, sửa chữa điện tử, làm bún bánh…vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển, qua đó giải quyết việc làm cho gần 500 lao động với mức thu nhập ổn định. Tổng giá trị sản xuất TTCN năm 2018 đạt 89 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,8% cơ cấu kinh tế. Riêng quý I năm 2019, giá trị sản xuất TTCN và ngành nghề ước đạt 30 tỷ đồng, đạt 30% so với kế hoạch năm.

Để tiếp tục khuyến khích, thúc đẩy các ngành nghề TTCN phát triển, thị trấn Đồng Lê đã đề ra các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo mọi cơ chế thông thoáng, thu hút sự đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài huyện, khuyến khích các hộ kinh doanh mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo việc làm thường xuyên cho lao động, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Tuấn Anh – Thế Nam

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.