Thôn Xuân Phú, xã Sơn Hoá: Ra mắt mô hình khu dân cư nông thôn mới

Ngày 29/4, Ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa phối hợp với Ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Hóa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư nông thôn mới” tại thôn Xuân Phú, xã Sơn Hóa. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban dân vận Huyện ủy và Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện. Đại diện lãnh đạo, các ban, ngành đoàn thể xã Sơn Hóa.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua ban công tác mặt trận thôn Xuân Phú đã tích cực phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể xã Sơn Hóa tuyên truyền, vân động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới. Bà con trong thôn đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm còn 6,03 %. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “gia đình văn hóa” hàng năm đạt trên 90 %. Khu dân cư Xuân Phú được công nhân khu dân cư văn hóa cấp huyện.

Tại lễ ra mắt mô hình,  Ban tổ chức đã thông qua Quyết định thành lập Ban điều hành mô hình; Kế hoạch xây dựng mô hình “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2021 – 2025 và 5 nội dung cam kết thực hiện mô hình. Đại diện Cấp ủy, Ban cán sự, Ban công tác Mặt trận thôn và các tổ chức thành viên Mặt trận đã ký cam kết tham gia xây dựng mô hình “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.

 Việc xây dựng mô hình điểm Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Xuân Phú, xã Sơn Hoá nhằm góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Thùy Nhung – Thế Nam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.