Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình Bàn giao đưa vào sử dụng Đài truyền thanh xã Hương Hóa

Ngày 13/12,  Tại trụ sở UBND xã Hương Hóa sở TT& TT phối hợp với UBND huyện Tuyên Hóa, UBND xã Hương Hóa tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng  đài Truyền thanh cơ sở xã Hương Hóa. Tham dự buổi lễ ở tỉnh có đ/c Hoàng Việt Hùng – Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông và các đồng chí đi cùng đoàn. Đ/c Hồ Vũ Thường – HUV – Phó chủ tịch UBND huyện; đại diện Lãnh đạo ban Tuyên giáo Huyện ủy, phòng VHTT, Đài TT- TH.

Đài truyền thanh xã Hương Hóa được triển khai từ ngày 03/12/2018 do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty TNHH truyền thông AlPha triển khai lắp đặt với tổng kinh phí trên 230 triệu đồng . Các hạng mục thiết bị được lắp đặt gồm: một máy tăng âm công suất 50w; 1 bộ ăngten phát FM; biến áp loa truyền thanh 28 cái; bảng phân tuyến loa truyền thanh 1 cái; 1 bộ thu tín hiệu vệ tinh thu chương trình Đài tiếng nói Việt Nam; Đài PT-TH Quảng Bình,  Đài TT- TH Tuyên Hóa; 1 bộ điều khiển trung tâm 100 kênh cho máy phát FM 50w; 30 loa phóng thanh công suất 25w; 1 bộ mixer âm thanh 8 đường; 1 tủ cắt lốc sét 1 pha…vv

Việc đưa Đài truyền thanh xã Hương Hóa vào sử dụng góp phần đảm bảo cho việc tiếp âm, tiếp sóng chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân trong xã, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương,  nhất là công tác phòng chống lụt, bão, và an ninh trật tự trên địa bàn .

    Thế Nam

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.