Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ chính trị (Khóa X) về công tác Phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Ngày 21/7, Ban thường vụ huyện ủy Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ chính trị (Khóa X) về công tác Phụ nữ tời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tham dự hội nghị, ở tỉnh có đ/c Trần Thị Luân – Phó trưởng Ban dân vận tỉnh ủy; đ/c Đỗ Thị Bích Thủy – PCT TT Hội LHPN tỉnh. Ở huyện có đ/c Trần Hữu Chức – PBT TT Huyện ủy, các đ/c trong Ban thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại diện các ban, ngành đoàn thể cấp huyện.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 NQ/TW (Khóa X) về công tác Phụ nữ tời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết, từ đó đã tạo nên sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị, trong xã hội, gia đình và bản thân phụ nữ trong thời kỳ mới.Phong trào giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế được cấp ủy, chính quyền các cấp hội Phụ nữ đặc biệt quan tâm. Kết quả, đã có 25 % phụ nữ nghèo được giúp thoát nghèo. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được các cấp Hội chú trọng. Công tác đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo được hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng. Từ năm 2007 đến nay, Hội LHPN huyện đã vận động được trên 870 triệu đồng để xây dựng 44 nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công tác quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ nữ được Ban thường vụ huyện ủy đặc biệt chú trọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Trần Hữu Chức – PBT TT huyện ủy đã biểu dương những kết quả đã đạt được của các cấp hội Phụ nữ trong toàn huyện đã đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ chính trị, đồng thời đồng chí đề nghị: thời gian tới, Tiếp tục đẩy mạnh mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết trong cả hệ thống chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nội dung các chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc đánh giá thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ chính trị.

Tại hội nghị, đã có 8 tập thể được Ban thường vụ huyện ủy tặng giấy khen vì đã có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ chính trị (Khóa X) về công tác Phụ nữ tời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2007 – 2017.

                                                                                                    Văn Tư – Thương Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.