Tuyên Hóa: Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 10/6, Ủy ban bầu cử huyện Tuyên Hóa tổ chức tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự có đồng chí Lê Công Hữu – TUV –Bí thư Huyện ủy, đồng chí Bùi Thanh Chuyên – Phó bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; cùng các đồng chí trong ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện; đại diện các ban ngành, đoàn thể cấp huyện. Đồng chí Lê Nam Giang – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; đồng chí Nguyễn Minh Lự – UVTV – Phó chủ tịch HĐND huyện – Phó chủ tịch ủy ban bầu cử huyện chủ trì hội nghị.

Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng quy định  và đảm bảo tiến độ của Luật bầu cử. Kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn huyện. Các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện thường xuyên bám sát  địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác bầu cử theo đúng quy trình. Công tác tuyên truyền luôn được quan tâm chú trọng nên được đông đảo nhân dân, cử tri đồng tình hưởng ứng. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử được đảm bảo. Cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, phục vụ tốt cho cuộc bầu cử. Do đó, cuộc bầu cử ở huyện Tuyên Hóa đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tính đến 17 giờ 20 phút ngày 23 tháng 5 năm 2021 toàn huyện có 51.858/51.858 cử tri đi bầu, đạt 100 % số cử tri có tên trong danh sách có mặt tại địa phương tham gia bầu cử.  Nhìn chung số đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trúng cử cơ bản theo cơ cấu, thành phần được ấn định, đặc biệt số đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện  trúng cử theo dự kiến với số phiếu cao. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, số người ứng cử là 5 người, số đại biểu được bầu là 03 người, số người trúng cử là 03/03 người, đủ số lượng, đúng thành phần, cơ cấu theo ấn định của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, số người ứng cử là 8 người, số đại biểu được bầu là 05 người, số người trúng cử là 05/05 người, đủ số lượng, đúng thành phần, cơ cấu theo ấn định của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với bầu cử Hội đồng nhân dân huyện, số người ứng cử là 59 người, số đại biểu được bầu là 35 người, số người trúng cử là 35/35 người, đủ số lượng, đúng thành phần, cơ cấu theo ấn định của Thường trực hội đồng nhân dân huyện. Đối với bầu cử Hội đồng nhân dân xã, số người ứng cử là 655 người, số đại biểu được bầu là 391 người, số người trúng cử là 390/391 người ( xã Lâm Hóa thiếu 01 đại biểu).

Tại hội nghị , chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa đã tặng giấy khen cho 29 tập thể,  24 cá nhân vì có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp , nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Thương Huyền – Thế Nam

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.