Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2017

          Ngày 03/8, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức Hội nghỉ tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

          Năm 2016, tình hình thiên tai trên địa bàn huyện Tuyên Hóa diễn biến khắc nghiệt, đặc biệt 2 đợt lũ tháng 10 và tháng 11 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của nhân dân, với tổng thiệt hại trên 628 tỷ đồng. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được các cấp ngành, các địa phương quan tâm thực hiện, chuẩn bị đầy đủ về người, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Huyện Tuyên Hóa đã tập trung chỉ đạo phòng, chống, hỗ trợ khắc phục, làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn về phòng chống thiên tai; tu bổ, sửa chữa các công trình hồ, đập, đê kè.v.v Vì vậy trong năm 2016, không có hồ, đập bị vỡ hoặc sự cố nghiêm trọng xảy ra. Việc dự báo, thông tin về diễn biến bão, lũ kịp thời giúp cho công tác chỉ đạo điều hành của huyện, địa phương, đơn vị, sát với thực tế. Khi thiên tai xảy ra đã có sự kết hợp chặt chẽ trong chỉ huy, điều hành và hiệp đồng giữa các lực lương, phương tiện tại địa phương với các lực lượng của Trung ương, tỉnh và các lực lượng khác. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai được chỉ đạo kịp thời với tinh thần không để người dân thiếu đói, không để xảy ra dịch bệnh, hạn chế thiệt hại, sớm ổn định đời sống sản xuất của người dân và doanh nghiệp, đơn vị. Công tác tiếp nhận và phân bổ hàng cứu trợ được thực hiện nghiêm túc với 615 đoàn của các tổ chức, cá nhân ủng hộ, trị giá trên 49,3 tỷ đồng.

          Về phương hướng, nhiệm vụ 2017 đó là: Tiếp tục chủ động phòng, chống và ứng phó kịp thời để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai từ nay đến năm 2020. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai đến các tầng lớp nhân dân. UBND các xã, thị trấn rà soát, lập kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai cấp xã theo quy định.

                                                                   Thương Huyền

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.