Triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Ngày 07/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2019.

Năm 2019, huyện Tuyên Hóa đựợc giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 130 công dân nhập ngũ (trong đó có 115 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 15 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân). Để thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng quy trình, đúng luật, Hội đồng NVQS huyện yêu cầu các ban ngành chức năng huyện bám sát cơ sở, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt các khâu tuyển chọn, khám tuyển hiệu quả; các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức rà soát, khám tuyển một cách nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo đủ số lượng chỉ tiêu giao; đồng thời quản lý tốt các thanh niên trong diện nhập ngũ, làm tốt các chính sách hậu phương quân đội; tổ chức lễ giao, nhận quân trang trọng, đúng quy định…

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất chỉ tiêu, thời gian sơ tuyển, khám  tuyển và gọi công dân nhập ngũ cho từng xã, thị trấn. Theo đó huyện Tuyên Hóa quyết tâm chỉ đạo khám sơ tuyển xong trước ngày 15/11, khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự xong trước ngày 12/12, phát lệnh gọi nhập ngũ xong trước ngày 31/1/2019 và dự kiến tổ chức lễ giao quân vào ngày 21/2/2019.

Tuấn Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.