Tuổi trẻ Tuyên Hóa đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những năm qua, các cấp bộ đoàn huyện Tuyên Hóa đã đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, đóng góp quan trọng đối với đời sống nhân dân trên địa bàn.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.