Tuyên Hóa cơ bản hoàn thành gieo trồng vụ Hè thu 2018

Sau khi hoàn thành thu hoạch vụ  Đông xuân, cùng với nhân dân trong toàn tỉnh, bà con nông dân huyện Tuyên Hóa đang tích cực ra đồng xuống giống vụ Hè thu 2018.

Ngay sau khi thu hoạch xong vụ Đông Xuân, huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan và các địa phương đôn đốc bà con nông dân khẩn trương cày bừa, làm đất, bón lót cho đồng ruộng, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị giống, vật tư, phân bón. Bên cạnh đó, kiểm tra hệ thống kênh mương nội đồng,  đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu cho cây trồng khi vào vụ.

Vụ Hè thu năm nay, huyện Tuyên Hóa dự kiến xuống giống 764 ha  lúa, chủ yếu là các giống lúa KD18, TB108, IR504, HT1, BC6, SV181, SV186…Đây đều là những giống lúa có khả năng thích ứng với khí hậu và thổ nhưỡng đã được trồng thí điểm tại các địa phương, cho năng suất, sản lượng cao.

 Tính đến thời điểm này, cơ bản bà con nông dân trên địa bàn huyện đã gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa vụ Hè thu 20

                                                                                       Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.