Tuyên Hóa: Giao ban kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Sáng ngày 19/7, ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Tham dự có đồng chí Bùi Thanh Chuyên – PBT TT Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện các phòng ban, cơ quan đơn vị.  Đồng chí Lê Nam Giang – PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hồ Vũ Thường – HUV – PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh nhiều thuận lợi khó khăn đan xen nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp , sự đồng thuận cao trong nhân dân nên tình hình kinh tế -xã hội của huyện Tuyên Hóa có nhiều chuyển biến tích cực: sản xuất vụ đông xuân được triển khai đúng kế hoạch, năng suất các loại cây trồng đạt cao. Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được tăng cường. Đến nay, tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi cơ bản đã được kiểm soát và khống chế, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò tạm thời ổn định. Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên, việc phòng chống cháy rừng được tăng cường. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 194,5 tỷ đồng, tăng 15,36 % so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 41 tỷ đồng, đạt 53,9 % kế hoạch năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề xuất những giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021

Hội nghị cũng đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, đó là: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Đề án phát triển nông nghiệp của huyện. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho nhân dân. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường. Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách trên địa bàn theo đúng quy định; tổ chức lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid 19. Tập trung tuyên truyền các lễ lớn của dân tộc, các sự kiến trọng đại của quê hương, đất nước,…

Cũng tại hội nghị, Đại diện Công an huyện Tuyên Hóa đã phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 136/2020/NĐ- CP ngày 24 /11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và các thông tư của Bộ trưởng Bộ công an. 

Thương Huyền – Văn Tư

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.