TUYÊN HÓA: Giao ban kinh tế – xã hội quý I năm 2018

 Ngày 6/4, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị giao ban kinh tế xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Tham dự hội nghị, có các đồng chí Thường trực huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các phòng, ban, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Quý I năm 2018, tình hình kinh tế – xã hội của huyện Tuyên Hóa duy trì và phát triển tương  đối ổn định. Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện đã gieo trồng được 3.445,5 ha cây trồng các loại, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 65,638 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Tổ chức tốt Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, toàn huyện trồng được trên 33.800 cây các loại. Công tác  xử lý việc khai thác gỗ trái phép thuộc lâm phần BQL rừng phòng hộ quản lý được tập trung chỉ đạo. Trong quý I đã bắt và xử lý 21 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 33,94 m3 gỗ các loại.  Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số tiêu chí đạt được toàn huyện lên 237 tiêu chí, bình quân đạt 12,5 tiêu chí/xã. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 12,2 tỷ đồng đạt 24,4% dự toán năm. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, huyện đã làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao quân đủ chỉ tiêu, đúng luật định  v.v

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nam Giang – PBTHU – CTUBND huyện đề nghị trong quý II, năm 2018, các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ cây trồng và thu hoạch vụ đông xuân; chuẩn bị các khâu cần thiết phục vụ sản xuất vụ hè thu. Tăng cường công tác bảo vệ rừng, PCCCR; Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ đưa xã Tiến Hóa về đích NTM trong năm 2018 . Đẩy mạnh công tác quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu nợ đọng thuế, kịp thời giải quyết hồ sơ, chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định v.v  

Thùy Nhung 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.