Tuyên Hóa gieo trồng trên 900 ha lạc vụ đông xuân 2018

Bước vào vụ lạc Đông Xuân 2018, thời tiết khá bất lợi  song bà con nông dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã tích cực gieo trồng hết diện tích, đảm bảo khung lịch thời vụ. Hiện nay, tranh thủ những ngày nắng ráo, bà con đang tích cực ra đồng chăm sóc, làm cỏ đảm bảo lạc sinh trưởng và phát triển tốt.

Vụ đông xuân năm nay, huyện Tuyên Hóa gieo trồng 926 ha lạc trên kế hoạch 920 ha, đạt 102,8 % KH, với các giống chủ lực như L14, L23, SVL1. Trong đó, tập trung ở một số xã có diện tích đất nông nghiệp lớn như Đồng Hóa, Châu Hóa, Thuận Hóa, Cao Quảng.

Thời điểm này, cây lạc đang bước vào thời kỳ cây con, một thời kỳ sinh trưởng quan trọng, do đó UBND huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, chính quyền các địa phương tích cực vận động, hướng dẫn bà con ra đồng làm cỏ, xới đất tơi xốp, dắm bổ sung, thay thế các cây đã chết, đồng thời thực hiện các biện pháp đảm bảo nguồn nước tươi tiêu và chủ động phòng trừ sâu bệnh giúp cây lạc phát triển tốt theo đúng chu kỳ sinh trưởng.

Bà con nông dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa tích cực ra đồng chăm sóc lạc vụ đông xuân 2018

Những năm qua, lạc là một trong những giống cây chủ lực trong sản xuất nông nghiệp ở huyện Tuyên Hóa. Với tình hình thời tiết diễn biến khá thuận lợi từ đây đến cuối mùa cùng với quy trình chăm sóc đúng kỹ thuật, gieo trồng đúng khung lịch thời vụ, hứa hẹn bà con nông dân sẽ có thêm một vụ mùa thắng lợi.

Tuấn Anh – Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.