TUYÊN HÓA : HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 20

Ngày 10/4, Huyện Ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị BCH đảng bộ huyện lần thứ 20 nhằm đánh giá tình hình kinh tế – xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Các đồng chí  Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong quý I năm 2018, BCH Đảng bộ huyện đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, tập trung lãnh chỉ đạo có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định. Toàn huyện đã gieo trồng được trên 3.500 ha cây trồng các loại, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 65,6 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn 12,2 tỷ đồng đạt 24,4% dự toán năm. Công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động được đẩy mạnh, đã đưa 108 người đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Đến nay toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục, y tế chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Về công tác xây dựng đảng, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong quý I, đã ban hành 119 văn bản, tổ chức thành công 12 hội nghị, tiếp nhận và xử lý 395 văn bản các loại, kết nạp 24 quần chúng ưu tú vào Đảng,  đồng thời chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Quý II năm 2018, BCH Đảng bộ huyện Tuyên Hóa tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung thu hoạch vụ Đông – Xuân, chuẩn bị gieo trồng vụ Hè – Thu đúng thời vụ. Tăng cường công tác bảo vệ rừng, PCCCR, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ. Chỉ đạo việc sát nhập thôn, bản, tiểu khu có quy mô dưới 150 hộ. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, công tác dân vận, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Đề- TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các đề án kinh tế trọng điểm của huyện; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới; Tăng cường quản lý tài nguyên, đất đai; tổ chức kiểm điểm, xử lý các tập thể, cá nhân có sai phạm trong   vụ khai thác rừng trái phép tại xã Thanh Hóa; tập trung thu ngân sách, xử lý nợ đọng thuế; tăng cường công tác an sinh xã hội, quan tâm đời sống của nhân dân.

Thùy Nhung

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.