Tuyên Hóa Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2018

 Ngày 29/11, UBMTTQVN huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2018 và tổng kết 15 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc  giai đoạn 2003 – 2018. Tham dự, ở tỉnh có đồng chí Phạm Văn Đồng – UVTT – Trưởng ban phong trào UBMTTQVN tỉnh; ở huyện có đồng chí  Trần Hữu Chức – PBTTTHU; đ/c Phạm Tiến Nam – PCTHĐND huyện; đ/c Hồ Vũ Thường – HUV – PCT UBND huyện.

Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã được huyện Tuyên Hóa triển khai sâu rộng, hiệu quả với nhiều nội dung, hình thức phong phú tạo nên nhiều khởi sc ở các khu dân cư. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 31,65 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20,32%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 75%, khu dân cư văn hóa đạt 70%. Trong 3 năm, Mặt trân các cấp đã vận động được gần 1,9 tỷ đồng ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”; Làm mới và sửa chữa 130 nhà ở cho hộ nghèo với trị giá 5,8 tỷ đồng; thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ bị tai nạn rủi ro trong cuộc sống… Trong thực hiện chương trình XDNTM đã huy động nhân dân đóng góp 42 tỷ đồng với trên 33 ngàn ngày công để cứng hóa 61 km trục đường nội thôn, nội đồng. Tiếp tục duy trì, giữ vững danh hiệu “Xã đạt chuẩn NTM” đối vơi 3 xã: Châu Hóa, Mai Hóa, Văn Hóa. Đẩy nhanh tiến độ đưa xã Tiến Hóa về đích NTM vào cuối năm 2018. Hằng năm, các khu dân cư đều tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đạt tỷ lệ 100%.

Thời gian tới, huyện Tuyên Hóa tiếp tục tập trung, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tổ chức cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thi đua phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tham gia xây dựng NTM; xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị tư huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh  toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Chức – PBTTTHU biểu dương những kết quả mà UBMT các cấp đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị UBMT các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường  tuyên truyền thực hiện cuộc vận động bằng pano, ap phich trực quan và hệ thống truyền thanh cơ sở; Đẩy mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo mà trực tiếp là Ban chỉ đạo cuộc vận động. Phối hợp cả hệ thống chính trị tổ chức Đại hội mặt trận cơ sở, tiến tới đại hội mặt trận huyện v.v

Nhân dịp này, UBMTTQVN huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2018 và 15 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc  giai đoạn 2003 – 2018. 

Thùy Nhung 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.