Tuyên Hóa Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội Cựu chiến binh năm 2019

Sáng ngày 3/7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Hội cựu chiến binh huyện  tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến bin (CCB) năm 2019.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 90 học viên là cán bộ, hội viên CCB đến từ các tổ chức cơ sở hội trong toàn huyện. Trong thời gian 3 ngày (từ 03/7 đến 05/7), các học viên  được tiếp thu 5 chuyên đề với những nội dung quan trọng như: Hướng dẫn thi hành điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2020; Công tác tuyên giáo, tổ chức, chính sách; Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, khiếu nại tố cáo; Hướng dẫn một số biểu mẫu và chế độ báo cáo; công tác vay vốn ủy thác. Kết thúc lớp học các học viên  viết bài thu hoạch để làm cơ sở đánh giá chất lượng.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp kiến thức một cách hệ thống cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng chính trị, những kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức và tập hợp hội viên; đồng thời, là dịp để trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Hội CCB ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thùy Nhung – Thế Nam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.