Tuyên Hóa nâng cao chất lượng sinh hoạt của các câu lạc bộ cha mẹ học sinh

            Thực hiện dự án “ Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam” do tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế SIC tài trợ. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Tuyên Hóa đang quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ hội cha mẹ học sinh nhằm góp phần xây dựng môi trường học tập văn hóa thân thiện.

            Trường mần non Đồng Hóa đóng chân trên địa bàn xã thuộc diện 135 của huyện Tuyên Hóa, hầu hết trẻ em ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều thiếu thốn, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học của giáo viên và học sinh. Trước tình hình đó, được sự hỗ trợ của tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế SIC với dự án “ Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam”, trường mần non Đồng Hóa được ưu tiên lựa chọn để thực hiện dự án này. Từ khi thực hiện dự án cho đến nay. Câu lạc bộ cha mẹ cộng đồng đã mang lại hiệu quả tích cực đối với công tác giáo dục cho trẻ. Nâng cao việc sẵn sàng đi học và kỹ năng đọc viết cho trẻ thiệt thòi từ 3 – 11 tuổi, cụ thể là cải thiện kỹ năng làm quen với Toán và Đọc viết, tăng các kỹ năng phát triển vận động và tình cảm xã hội của trẻ, cũng như cải thiện việc thực hành vệ sinh, đặc biệt trong việc rửa tay, đánh răng và vệ sinh cá nhân. Theo đó, mỗi trường  được chọn đều thành lập 2 câu lạc bộ, mỗi câu lạc bộ có 25 phụ huynh và 25 trẻ tham gia sinh hoạt 1 đến 2 lần trên tháng.

            Được biết, dự án được triển khai từ tháng 6 /2018 tại 5 trường mầm non và 5 trường tiểu học trên địa bàn huyện gồm: mầm non và tiểu học Đồng Hóa, Kim Lũ, Thanh Lạng, Hương Hóa, Lâm Hóa. Qua gần 1 năm hoạt động, nhìn chung câu lạc bộ cha mẹ cộng đồng tại các trường đều hoạt động có hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực của cha mẹ và học sinh.

Thùy Nhung

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.