Tuyên Hóa: NHCSXH và các Hội đoàn thể huyện tổ chức ký cam kết giao ước thi đua năm 2018  

Ngày 2/4, NHCSXH huyện phối hợp với Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội CCB và Huyện Đoàn Tuyên Hóa tổ chức hội nghị ký cam kết hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ ủy thác đối với Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã năm 2018. 

Trong 3 tháng đầu năm 2018, BCĐ HĐQT NHCSXH huyện đã bám sát mục tiêu nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm nhằm tập trung huy động nguồn lực, tăng trưởng tín dụng, nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn. Kịp thời triển khai các chương trình tín dụng mới cho nhân dân. Đáp ứng nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách để phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tính đến nay, tổng doanh số cho vay ủy thác của NHCSXH huyện đạt 51.701 triệu đồng. Doanh số thu nợ đạt  25.850 triều đồng.Tổng dư nợ ủy thác đến ngày 31/3/2018  là 460.394 triệu đồng, tăng 5,93% so với đầu năm. Hiện tại, trên địa bàn huyện có 324 tổ Tiết kiệm và Vay vốn với 11.103 hộ còn dư nợ. Qua đánh giá xếp loại có 308 tổ xếp loại tốt, 14 tổ xếp loại khá và 2 tổ xếp loại trung bình. Chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,1%, nợ khoanh chiếm 0,03% bằng với thời điểm đầu năm.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, về những khó khăn vướng mắc và các giải pháp đối với những trường hợp nợ quá hạn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình vay vốn đến mọi tầng lớp nhân dân, phối hợp tốt với các hội đoàn thể, chính quyền trên địa bàn huyện nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác vay vốn nhằm tạo điều kiện để các đối tượng chính sách, hộ  nghèo tiếp cận với nguồn vốn vay. Giám sát hộ vay vốn đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng quy định. Phấn đấu đến cuối năm 2018 có trên 80% số Hội đoàn thể cấp xã không có nợ quá hạn, không có Hội đoàn thể cấp xã có nợ quá hạn trên 1%.

Tại hội  nghị, đại diện NHCSXH và các Hội đoàn thể huyện Tuyên Hóa  đã ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2018.

   Thùy Nhung

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.