Tuyên Hóa phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở trong xây dựng Nông thôn mới

Có người từng ví “hệ thống truyền thanh cơ sở như một cuộc họp lớn không có hội trường” bởi tính hiệu quả, thiết thực của nó với mỗi người dân, nhất là ở khu vực nông thôn trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, ở huyện miền núi Tuyên Hóa khi toàn dân đang chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác tuyên truyền đang được đẩy mạnh thì hệ thống truyền thanh cơ sở ngày càng phát huy vai trò, khẳng định tính ưu việt trong việc truyền tải thông tin đến với người dân.

Thời gian qua, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã trở thành kênh thông tin quan trọng, hiệu quả, thiết thực. Là phương tiện đắc lực để cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thông qua truyền thanh cơ sở đã cung cấp cho người dân một cái nhìn sinh động, toàn cảnh trên nhiêu lĩnh vực, tại nhiều địa phương, nhất là công cuộc xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, nhiều nội dung tuyên truyên có sức lan tỏa tích cực, rộng rãi, thể hiện được quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Từ đó, cổ vũ mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng NTM. Với mục tiêu về đích NTM  vào cuối năm 2019, xã Hương Hóa xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Do đó, xã đã tăng cường thời lượng phát sóng, tập hợp các tin bài, chuyên mục liên quan đến nội dung NTM để tuyên truyền sâu rộng đến bà con nhân dân. Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nên người dân trên địa bàn xã đã hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công cuộc xây dựng NTM. Từ đó, tích cực ủng hộ phong trào, tự nguyện hiến đất, vật liệu xây dựng, tham gia ngày công … làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Bên cạnh việc tiếp âm và phát sóng các chương trình của trung ương, tỉnh, huyện, thực hiện tuyên truyền phổ biến những chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở đã bám sát các văn bản hướng dẫn về xây dựng NTM, xây dựng tin, bài và biên soạn các nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng và hiệu quả tạo tinh thần phấn khởi trong nhân dân, làm dấy lên khí thế thi đua xây dựng NTM đạt kế hoạch đề ra. Về xã NTM Tiến Hóa, chúng tôi đươc trực tiếp nghe phát thanh viên đài xã đọc các bản tin, chương trình với nội dung tuyên truyền xây dựng NTM được biên soạn một cách bài bản, có sức lan tỏa lớn, dễ hiểu với người dân. Bên cạnh đó các biên tập viên của Đài còn xây dựng được các chuyên mục về gương người tốt, việc tốt để tuyên dương kịp thời các điển hình cũng như giới thiệu các cách làm hay, hiệu quả trong phong trào xây dựng NTM, nhờ đó đã kịp thời động viên những cá nhân, tập thể có đóng góp cho phòng trào xây dựng NTM của địa phương, đồng thời phát huy hiệu quả tốt trong việc tuyên truyền, vận động cộng đồng cùng chung tay xây dựng NTM.

 Huyện Tuyên Hóa hiện có 12/20 xã, thị trấn có hệ thống truyền thanh theo chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, trong đó có 3 hệ thống hữu tuyến và 9 hệ thống truyền thanh không dây. Để cán bộ làm công tác truyền thanh được tiếp cận với cách làm mới, có kỹ năng biên tập, sản xuất chương trình truyền thanh tại cơ sở. Năm 2018, Sở thông tin và truyền thanh đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến nhằm nâng cao nghiệp vụ truyền thanh cơ sở cho cán bộ làm công tác tuyên truyền. Đồng thời, cũng đã tổ chức thành công Hội thi phát thanh cơ sở với chủ đề “Xây dựng NTM”. Huyện Tuyên Hóa vinh dự đạt 8 giải và là huyện duy nhất trong toàn tỉnh có 100% Đài truyền thanh cơ sở tham gia dự thi liên hoan năm 2018. Đây là kết quả quan trọng khẳng định sự phát triển vững mạnh của hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện. Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở mà đến nay, công tác vệ sinh môi trường ở các địa phương trong huyện có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhiều mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được hình thành và nhân rộng. Ngoài ra, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở đã kịp thời biểu dương các điển hình tiêu biểu cũng như giới thiệu các cách làm hay, hiệu quả trong phong trào xây dựng NTM.

Hệ thống truyền thanh cơ sở  trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã và đang là một trong những kênh thông tin quan trọng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của các tầng lớp nhân dân, mang lại những kết quả và thành công trong quá trình xây dựng NTM. Sự tồn tại và phát triển của kênh thông tin này một lần nữa khẳng định sự cần thiết trong lộ trình xây dựng NTM của mỗi địa phương trong toàn huyện.

Thùy Nhung

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.