Tuyên Hóa: Tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

Ban chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 cho các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; lãnh đạo chủ chốt, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an, Tư pháp xã các xã, thị trấn và chỉ huy các đơn vị tự vệ.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và các nghị định hướng dẫn. Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương, 40 điều, quy định về nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân với quốc phòng.v.v.

Thông qua tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng; tuyên truyền sâu rộng những quy định của Luật Quốc phòng năm 2018 tới toàn thể nhân dân.

 Văn Tư

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.