Tuyên Hóa: Tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2018

Ngày 17/5, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình phối hợp UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo trên địa bàn huyện. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó CT UBMT TQVN tỉnh, đ/c Tô Ngọc Hồng, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, đc Hồ Vũ Thường, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 17 và 18/5/2018. Tham gia lớp có 90 học viên là cán bộ chủ chốt một số phòng ban, đoàn thể cấp huyện, cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các học viên được tiếp thu quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật về Luật tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định 162 ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp thu một số chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai đối với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh; công tác vận động quần chúng trong đồng bào có đạo; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng đối với các công trình tín ngưỡng, tôn giáo; công tác xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh.v.v.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách tôn giáo trên địa bàn huyện Tuyên Hóa nắm bắt được những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác tôn giáo; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và hiệu quả trong xử lý các vụ việc liên quan đến tôn giáo góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tuấn Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.