Tuyên Hóa: Trên 5000 đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 – BCH TW Đảng khóa XII

Thực hiện kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết  Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), sáng nay, ngày 18/7, tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết thông qua tiếp sóng trực tiếp Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình.

Đã có 5046 đảng viên thuộc 52 tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ huyện Tuyên Hóa tập trung tại 100 điểm tổ chức tiếp sóng trực tiếp Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình để học tập nghị quyết. Toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện đã được theo dõi, tiếp thu nội dung chuyên đề do Giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Phó Gs.Ts Nguyễn Viết Thông- Tổng thư ký Hội đồng lý luận trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về “chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”.

Để chuẩn bị cho hội nghị, tất cả các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đều chuẩn bị tốt về địa điểm, bàn ghế, ti vi, đầu thu tín hiệu và các điều kiện khác đảm bảo cho toàn thể cán bộ, đảng viên được học tập nghị quyết.

Ban thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã phân công các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn, các đồng chí cán bộ cơ quan huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trực tiếp về theo dõi việc học tập, quán triệt tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy đã trực tiếp đến kiểm tra, giám sát việc tiếp thu nghị quyết tại một số điểm học Nghị quyết của các tổ chức cơ sở đảng trong huyện. Nhìn chung tại các điểm tiếp sóng cán bộ, đảng viên học tập một cách nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ. Đợt tổ chức học tập nghị quyết lần này đã giúp các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên của toàn đảng bộ huyện nắm vững những nội dung cơ bản của nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ.

Trần Tuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.