Tuyên Hóa: Triển khai các giải pháp thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 10/6, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị nhằm triển khai các giải pháp thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Minh Lự, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Lê Nam Giang, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Cao Xuân Tín, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tính đến tháng 5/2021, Tổng thu ngân sách trên địa bàn thuộc huyện Tuyên Hóa quản lý đạt 25 tỷ 380 triệu đồng/76 tỷ đồng, đạt 38,2% dự toán tỉnh giao, đạt 33,4% dự toán huyện giao. Một số khoản thu đạt cao như thu thuế ngoài quốc doanh ước đạt 44%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 47,2%. Bên cạnh đó một số khoản thu đạt thấp, nhiều địa phương chưa thật sự quan tâm các nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp không đủ doanh thu để nộp thuế, một số doanh nghiệp chây ỳ nộp thuế, nợ đọng thuế cao.

Đối với giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được UBND huyện quan tâm và chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn cho các công trình. Năm tháng đầu năm 2021, đã giải ngân đạt 38,53%, trong đó vốn đầu tư công đạt 41,87%.  Bên cạnh một số chủ đầu tư thực hiện tốt việc giải ngân, thì vẫn còn nhiều đơn vị giải ngân chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Để thực hiện tốt việc thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 6 tháng cuối năm 2021, UBND huyện Tuyên Hóa yêu cầu các phòng ban, đơn vị, địa phương tập trung mọi nguồn lực cho công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ; đẩy mạnh công tác xử lý nợ, đôn đốc, thu hồi, cưỡng chế nợ thuế; triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải tư nhân; tăng cường kiểm tra, thanh tra giám sát tình hình thực hiện các dự án; theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của từng dự án để có kế hoạch điều chỉnh vốn hợp lý; đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết toán các công trình và giải ngân, thanh toán các nguồn vốn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2021. 

Tuấn Anh – Thanh Đạm

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.