Tuyên Hóa triển khai công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy năm 2019.

Ngày 7/3, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đầu năm 2018, tình hình công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện hết sức phức tạp, việc xử lý hậu quả vụ phá rừng tại xã Mai Hóa chưa kết thức thì tiếp tục xẩy ra vụ khai thác gỗ trái phép tại Tiểu khu 19, 35 lâm phần Ban QLRPH Tuyên Hóa, trên địa giới hành chính xã Lâm Hóa, Thanh Hóa. Trước tình hình đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lập lại trật tự kỷ cương trong công tác QLBVR. Đồng thời tổ chức thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành với lực lượng đủ mạnh để ngăn chặn, xóa bỏ các điểm nóng vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng mới. Kết quả năm 2018, lực lượng kiểm lâm và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện đã lập biên bản và xử lý 119 vụ vi phạm (giảm 16 vụ so với năm 2017); tịch thu 144m3 gỗ các loại (giảm 76m3 gỗ so với năm 2017); thu giữ 1 ô tô, 1 súng thể thao tự chế, 3 máy cưa xăng xách tay, 1 xe bò lốp; thu nộp ngân sách nhà nước 1.017 triệu đồng. Trong công tác phòng cháy chữa cháy, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị chủ rừng xây dựng 21 phương án BVR và PCCCR cho địa phương, đơn vị mình. Tuy nhiên, trong năm, vẫn xảy ra 4 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 5,56 ha rừng.

Năm 2019, UBND huyện xác định mục tiêu: Đối với công tác QLBVR, cần tập trung theo dõi diễn biến rừng theo hướng quản lý bền vững; thực hiện công tác bảo vệ rừng tại gốc nhất là diện tích rừng tự nhiên hiện có; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vị vi phạm. Đối với công tác PCCCR, phải quán triệt thực hiện với phương châm 4 tại chỗ và lấy chủ động phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, có hiệu quả v.v

Dịp này, có 5 tập thể và 8 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác QLBVR và PCCCR năm 2018.

Thùy Nhung

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.