Tuyên Hóa triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 01/11/2018, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tập huấn nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý dân cư trên địa bàn. Dự hội nghị có đồng chí Cao Xuân Tín – HUV – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Tuyên Hóa.

Hội nghị đã nghe giới thiệu về dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quán triệt các văn bản triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giới thiệu tổng quan về Luật căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dự án có quy mô lớn, phạm vi triển khai rộng khắp từ Trung ương đến thôn, bản và từng hộ gia đình; Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án, UBND huyện Tuyên Hóa đề nghị các ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; UBND các xã, thị trấn khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thu thập thông tin, chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các đại biểu cũng đã được tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn ghi chép thông tin cụ thể trong phiếu thu thập thông tin dân cư; hướng dẫn xử lý tình huống thường gặp khi thu thập thông tin dân cư,… Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Trần Tuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.