UBND huyện: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 cuối năm 2017

Ngày 7/7, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Lê Nam Giang-PBT HU- CT UBND huyện; đ/c Cao Xuân Tín-HUV-PCT TT UBND huyện; đ/c Hồ Vũ Thường-HUV-PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2017, UBND huyện Tuyên Hóa tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020. Sản xuất Đông Xuân, toàn huyện gieo trồng được 3.509 ha, đạt 101,2% KH; sản lượng lương thực đạt 14.642 tấn. Tổng đàn gia súc 50.639 con, so với cùng kỳ tăng hơn 2.100 con, trong đó tỷ lệ bò lai ước đạt 53%, lợn có máu ngoại chiếm trên 98% tổng đàn. Các ngành nghề nuôi ong lấy mật, nuôi cá ao hồ tiếp tục được duy trì và phát triển. Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được chú trọng; 6 tháng đầu năm đã trồng mới 383 ha, khai thác trên 344 ha, sản lượng gỗ khai thác trên 29.000 ste. Sản xuất công nghiệp, TTCN, thương mại và xây dựng cơ bản tiếp tục tăng trưởng khá. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 29,7 tỷ, đạt 49,5% KH năm. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, toàn huyện đang tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo xã Văn Hóa đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của người dân cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện.

Hội nghị đã giành thời gian cho các đại biểu thảo luận nhằm nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp khắc phục, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nam Giang-PBT HU-CT UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế, khẩn trương rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ chưa hoàn thành, các chỉ tiêu đạt thấp để tập trung thực hiện; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các đề án phát triển kinh tế-xã hội của huyện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa xã Văn Hóa hoàn thành 19 tiêu chí vào cuối năm 2017; tập trung giải quyết các vấn đề về tài nguyên môi trường, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, quan tâm đến công tác an sinh xã hội; củng cố an ninh quốc phòng; tổ chức thành công các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương; chỉ đạo xây dựng và hoàn thành nhà ở cho đồng bào dân tộc; xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động đối phó trước mùa mưa lũ 2017 sắp tới.v.v.

Tuấn Phạm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.