Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 8

Ngày 13-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu sử số 8 đã tiến hành tiếp xúc với cử tri xã Thanh Thạch và xã Lâm Hóa để vận động bầu cử.

Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử số 8 gồm các ông, bà: Đinh Đức Chí, Công chức Văn phòng Thống kê xã Thanh Hóa; Nguyễn Thị Thùy Dương, Chuyên viên Ban dân vận Huyện ủy; Phạm Thị Lệ, Trưởng bản Chuối, xã lâm Hóa; Phạm Anh Minh, HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hóa; Ngô Văn Thống, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Hóa; Đoàn Mạnh Toàn, HUV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Cao Thị Vân, Trưởng bản Kè, xã Lâm Hóa.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã được giới thiệu về tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên nếu được tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND huyện. Cử tri đánh giá cao về năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác của các ứng cử viên; chương trình hành động cũng thể hiện được tầm nhìn, tâm huyết của các ứng cử viên đối với các vấn đề kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh cũng như vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri mong muốn nếu được trúng cử, các ứng cử viên sẽ thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của mình, quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc ở địa phương; nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cấp, ngành xem xét, giải quyết.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn, đồng chí Đoàn Mạnh Toàn- HUV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đã tiếp thu các ý kiến của cử tri và hứa sẽ làm tròn chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Văn Tư

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.