Uỷ ban Mặt trận TQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024

UBMTTQ VN huyện Tuyên Hoá vừa tổ chức  Hội nghị lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự tỉnh có đồng chí Trần Quang Minh – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ở huyện có đồng  chí Lê Nam Giang – Phó Bí thư Huyện uỷ – Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong BTV Huyện uỷ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương cử bổ sung ủy viên ban Mặt trận huyện Tuyên Hóa, lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Văn Lợi- Chủ tịch hội Luật gia và ông Võ Văn Bằng.- Chủ tịch hội Cựu Giáo Chức huyện

Năm 2020, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhất là Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện để hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 29 hộ đặc biệt khó khăn. Vận động quyên góp hơn 1,2 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid–19. Thăm hỏi chúc tết người nghèo, gia đình chính sách hơn 5.800 suất, tổng trị giá trên 1,93 tỷ đồng. Tập trung chỉ đạo 100% khu dân cư trên toàn huyện tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 29.542 m2 đất, giải phóng mặt bằng làm giao thông nông thôn, xây dựng mới 58 tuyến đường giao thông nội thôn, nội đồng. Đến nay toàn huyện có 274 tiêu chí đạt chuẩn, bình quân đạt 15,2 tiêu chí/xã, có 8/19 xã đã chuẩn nông thôn mới; 2 xã Mai Hóa, Châu Hóa đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Năm 2021,  Ủy ban MTTQ từ huyện tới cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, phát huy tinh thần dân chủ thể hiện trách nhiệm của người cán bộ mặt trận, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội đặc biệt là nâng cao chất lượng các phong trào thi đua góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Dịp này, đã có nhiều tập thể, cá nhân được Ủy ban TW MTTQVN, UBMTTQVN tỉnh và huyện tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020, đồng thời chia tay các đồng chí thôi tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

                                                                  

                                                                   Thuỳ Nhung – Thanh Đạm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.