Lễ ký kết thỏa thỏa thuận phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa Kho bạc nhà nước với chi Cục thuế huyện và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam.

 

       Chiều ngày 04/7, Kho bạc Nhà nước huyện Tuyên Hóa tổ chức lễ ký kết thỏa thỏa thuận phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa Kho bạc nhà nước với chi Cục thuế huyện và Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Quảng Bình – Phòng giao dịch Tuyên Hóa.

          Tại lễ ký kết, 3 đơn vị đã thống nhất thỏa thuận hợp tác, triển khai một số nội dung trong việc thu NSNN giữa KBNN Tuyên Hóa, Chi cục thuế huyện và Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển VN chi nhánh Bắc Quảng Bình thông qua tài khoản chuyên thu của KBNN mở tại phòng Giao dịch – Ngân hàng TMCPĐT&PT Việt Nam chi nhánh Bắc Quảng Bình, các khoản thu NSNN do Chi cục Thuế  quản lý thu bao gồm thu bằng chuyển khoản và tiền mặt; Ngân hàng có trách nhiệm thông báo với KBNN, chi Cục Thuế  huyện  và khách hàng để phối hợp thực hiện; Việc trao đổi thông tin phải được thực hiện thống nhất, thường xuyên giữa 3 đơn vị trong việc kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu điện tử số phải thu, số đã thu NSNN của người nộp NSNN…

Tại buổi lễ, 3 bên đã ký kết thỏa thuận phối hợp thu. Trên nội dung ký kết các bên có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc các bộ phận, cán bộ nghiệp vụ trực thuộc và giám sát việc thực hiện các bên liên quan, đảm bảo tuân thủ theo đúng thỏa thuận và các quy định của Bộ Tài chính. Qua lễ ký kết góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế, tăng cường cải cách hành chính và đảm bảo nguồn thu ngân sách Nhà nước được kịp thời, an toàn và hiệu quả.

                                                                Thúy Hằng

Đài TT – TH Tuyên Hóa

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.