Xã Đồng Hóa tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019.

Ngày 21/6, Xã Đồng Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng cơ sở vững mạnh toàn diện cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy xã Đồng Hóa đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt những chương trình,mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Tổng sản lượng lương thực đạt 785,1 tấn; Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện trên 2,9 tỷ đồng, đạt gần 66% so với dự toán năm. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách “Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng và triển khai các kế hoạch của Đảng ủy về thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của đảng. Hàng tháng BCH Đảng bộ tổ chức Hội nghị để ban hành nghị quyết, duy trì giao ban các Bí thư chi bộ hàng tháng.   Nhìn chung tình hình t­ư t­ưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã cơ bản ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao nhận thức, hành động quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT – XH, cũng cố QP – AN và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

6 tháng cuối năm, Đảng ủy xã Đồng Hóa tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, Đề án về phát triển nông nghiệp của xã; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đặc biệt công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn.Triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, công tác QLBVR, PCCR;Tập trung khai thác, quản lý tốt các nguồn thu; tăng c­­ường công tác giám sát kiểm tra chi ngân sách, thực hành chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí phấn đấu đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2019 v.v

Thùy Nhung

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.