Xã Hương Hóa phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao

Phát huy tiềm năng đất gò đồi, thời gian gần đây xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa đã từng bước vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống cây ăn quả vào trồng trên diện tích đất vườn đồi, vườn nhà mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cấp ủy, chính quyền xã Hương Hóa đã tập trung vận động nhân dân cải tạo vườn đồi, vườn nhà, đưa các giống cây ăn quả có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Những loại cây được bà con chú trọng chủ yếu là bưởi phúc trạch, cam chanh, cam sành, cam bù và hồng xiêm. Bắt đầu từ vài hộ trồng thử nghiệm, đến nay toàn xã đã có trên 30ha cây ăn quả, hàng năm cho thu nhập gần 500 triệu đồng. Trong đó, riêng cây bưởi phúc trạch chiếm trên 50% diện tích, giá trị thu được mỗi năm khoảng 300 triệu đồng.

Xã cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, tranh thủ các chương trình, dự án để hỗ trợ về giống, phân bón và tập huấn kỹ thuật cho người dân, qua đó giúp bà con nắm bắt được kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, xã Hương Hóa sẽ tiếp tục chuyển đổi trên 50ha đất trồng cao su sang trồng cây ăn quả, giúp người dân phát triển kinh tế.

Văn Tư

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.