Xã Lê Hóa ra quân diệt ốc bươu vàng hại lúa

Ngày 01/3 UBND xã Lê Hóa đã tổ chức ra quân tiêu diệt ốc bươu vàng hại lúa Đông Xuân năm 2017-2018, tại thôn Đồng Lê.

Vụ Đông Xuân năm 2017-2018, toàn xã Lê Hóa gieo cấy 55 ha lúa, hiện nay cây lúa đang phát triển, nhưng đã có 40 ha xuất hiện ốc bươu vàng, tập trung nhiều ở thôn Đồng Lê, thôn Quảng Hóa,… Tình trạng ốc bươu vàng xuất hiện và đang có chiều hướng phát triển mạnh gây thiệt hại cho cây trồng. Để ngăn chặn tình trạng trên, UBND xã Lê Hóa đã tổ chức cho Hội nông dân, Hội phụ nữ xã huy động hội viên xuống ruộng diệt ốc bươu vàng. Sau một buổi ra quân tại thôn Đồng Lê đã bắt được hơn 100 kg ốc bươu vàng hại lúa. Đồng thời bà con nông dân đã dùng biện pháp để ngăn chặn sự phát triển của ốc bươu vàng trên ruộng. Việc tổ chức diệt ốc bươu vàng của xã Lê Hóa góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ cây trồng, giúp cây lúa phát triển. UBND xã khuyến cáo người dân tích cực thăm đồng, kịp thời phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại lúa, phấn đấu nâng cao năng suất sản lượng thu hoạch. Những ngày tới các thôn còn lại của xã sẽ tiếp tục mở đợt tiêu diệt ốc bươu vàng tại các đồng ruộng trên địa bàn.

Trần Tuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.