Xã Mai Hóa tiếp tục hoàn thiện tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, vườn mẫu

            Xác định xây dựng NTM là bước đi có khởi đầu nhưng không có kết thúc, phát triển nhưng không tự thỏa mãn, không cầm chừng khi đạt được theo mục tiêu mà ban chỉ đạo xây dựng NTM đã đặt ra. Xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, vườn mẫu nhằm đạt mục tiêu xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

            Được biết, hiện xã Mai Hóa có 5 vườn đã được công nhận đạt chuẩn tiêu chí vườn mẫu trong bộ tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Các vườn mẫu  này đều có diện tích từ 300m2 trở lên, đều đã được quy hoạch và thực hiện đúng quy hoạch, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, thu nhập từ vườn hơn gấp 5 lần so với trồng lúa trên cùng một đơn vị diện tích; có bản vẽ sơ đồ quy hoạch, thiết kế vườn hộ được UBND xã xác nhận và thực hiện đúng quy hoạch thiết kế; có tỷ lệ che phủ cây xanh đảm bảo đạt yêu cầu, ao hồ, chuồng trại chăn nuôi đúng quy cách kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường … Trong quá trình triển khai, người dân đều đồng tình và nhận thức rõ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu là làm cho chính gia đình mình, góp phần làm đẹp cho khu dân cư. Vì vậy tất cả mọi người đều hăng hái tham gia. Đặc biệt trong thực hiện mô hình đường hoa trên các trục đường thôn, xóm do hội LHPN xã phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn. Đến nay mô hình đã được triển khai ở tât cả các thôn, tỉ lệ đường có hoa đạt 80%. Phong trào thực sự lan tỏa đến từng thôn xóm và các hộ dân. Người dân chủ động tự xin hoa về trồng ở các đoạn đường, ngõ xóm nhà mình. Cảnh quan môi trường vì vậy thay đổi đáng kể, đặc biệt ý thức bảo vệ môi trường của người dân theo đó cũng được nâng lên. Hiện, UBND xã cũng đang tích cực chỉ đạo thực hiện quyết liệt các tiêu chí trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Tin tưởng rằng, xã Mai Hóa sẽ từng bước hoàn thiện xã NTM kiểu mẫu theo lộ trình đề ra.

 Thùy Nhung

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.