Xã Mai Hóa triển khai xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2018, xã mai Hóa được chọn làm điểm để xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Chính quyền và nhân dân nơi đây đang đẩy mạnh các phong trào thi đua, nỗ lực hoàn thiện, nâng cấp mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, trong đó chú trọng các nội dung đi vào chiều sâu như xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, phát triển kinh tế vườn.

Để xây dựng xã NTM kiểu mẫu của huyện Tuyên Hóa, Mai Hóa đã chọn thôn Bắc Hóa và thôn Liên Hóa làm thôn điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Các thôn phải thực hiện 10 tiêu chí thôn mẫu NTM gồm: Nhà ở và công trình phụ trợ; vườn hộ và công trình chăn nuôi; hàng rào, đường giao thông; nhà văn hóa và khu thể thao thôn; hệ thống điện; văn hóa, giáo dục, y tế; vệ sinh môi trường; chính trị và an ninh trật tự xã hội; ý thức công dân. Vườn mẫu tập trung vào 5 nhóm tiêu chí: Quy hoạch, thực hiện quy hoạch; ứng dụng tiến bộ khoa học; kỹ thuật vào sản xuất; sản xuất ra sản phẩm từ vườn; môi trường, cảnh quan và nâng cao thu nhập từ vườn. Nhìn chung, người dân trong thôn đều rất đồng thuận và cam kết tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí thôn mẫu NTM và vườn mẫu. Bước đầu, có thể thấy, nhà ở tại các thôn này đang được chỉnh trang, sắp xếp lại hợp lý hơn; vườn hộ được quy hoạch cải tạo, cảnh quan, môi trường cải thiện rõ rệt. Dọc các tuyến đường đều có các hình ảnh trực quan, những con đường hoa, hàng rào cây xanh thoáng mát.

Hiện xã Mai Hóa đang chỉ đạo các thôn rà soát lại các tiêu chí để ưu tiên những phần việc cần thực hiện trước và thống nhất lựa chọn các hộ làm điểm để xây dựng vườn mẫu. Phấn đấu đến năm 2020 xã đạt NTM kiểu mẫu.

Thùy Nhung

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.