XÃ PHONG HÓA NỖ LỰC HOÀN THIỆN 19/19 TIÊU CHÍ VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI TRONG NĂM 2019

 Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự chung tay, góp sức của toàn thể người dân, xã Phong Hóa đã và đang huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đến nay, xã đã hoàn thành 17/19 tiêu chí NTM và phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2019.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Phong hóa đã tích cực rà soát các tiêu chí còn thiếu và đẩy mạnh nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Để hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là tiêu chí giao thông và Hệ thống chính trị, xã đã tuyên truyền vận động người dân đoàn kết, nỗ lực chung tay xây dựng NTM. Các kế hoạch, chương trình đều được tuyên truyền xuống tận thôn, xóm. Nhờ đó, người dân đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, tích cực chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, giữ gìn vệ sinh môi trường v.v.  Trong năm 2018, nhân dân đã hiến 9.074m2  đất các loại, đóng góp bằng tiền được 381 triệu đồng và tham gia gần 1.500 ngày công lao động để khắc phục, sửa chữa, nạo vét kênh mương và tu sửa đường nội thôn, nội đồng. Năm 2019, để hoàn thành tiêu chí về giao thông, UBND xã đã lập hồ sơ, họp dân thống nhất về chủ trương đầu tư tuyến đường, theo đó, từ nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách tỉnh, huyện và huy động trong nhân dân,  xã sẽ tiến hành cứng hóa 74 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 25.400m, tổng kinh phí thực hiện trên 24.300 triệu đồng. Đối với tiêu chí số 18 là hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, xã xác định Đảng bộ, chính quyền xã Phong Hóa sẽ phấn đấu đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” năm 2019.

Với sự chủ động, khẩn trương và những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, tin tưởng rằng xã Phong Hóa sẽ đạt chuẩn NTM theo đúng lộ trình đã đề ra.

Thùy Nhung

Đài TT-TH Tuyên Hóa

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.